top of page

AISIN 25HP

Výkon: 25 HP

Modelový rad: F1

aisin_foto_vyrez_medium.png

Celková účinnosť nad 200%
Jednotky AISIN GEHP zabezpečujú najlepšie možné využitie plynu, jednej z environmentálne udržateľných primárnych energií.
Týmto sa dá vyhnúť centralizovanej výrobe primárnej energie a stratám pri preprave. Jednotky AISIN GEHP dokážu premieňať primárnu energiu na chladiacu a vykurovaciu kapacitu, ktorú má užívateľ k dispozícii takmer bez straty. Výfukové plyny a teplo z motora sa môžu tiež získavať, aby poskytovali ďalšie bezplatné množstvo energie, ktoré sa môže použiť na dodávku teplej úžitkovej vody (v režime chladenia) a na zníženie cyklov odmrazovania (v režime kúrenia): je možné dosiahnuť celkovú účinnosť nad 200%.

Príslušenstvo:

Pre doplnenie funkcií zariadenia, výstupu tepla a alternatívneho paliva

Pre voliteľnosť a možné kombinácie príslušenstva nás neáhajte kontaktovať. Technický a obchodný pracovníci Vám vyhotovia správne nastavenie vhodného zariadenia.

download zona

Manuály na stiahnutie:

Pre vstup do download zóny zadajte svoj e-mail:

bottom of page