top of page

Špeciálne využitie GEHP

Žilinská  Univerzita v Žiline
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 31kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody v špeciálnej úprave voda/voda

Výsk.cent. Žilinskej univerzity v Žiline
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 80kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody, v prevedení primáru kombinácia voda/voda, vzduch/voda

bottom of page