top of page

Referencie na území Slovenskej republiky

Radnica mesta Trnava, 2009
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 80kW v piramej expanzií a 25 vnútorných jednotiek.

Mestský úrad Senica, 2012
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 63kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody.

Kongresové centrum SAV- zámok Smolenice, 2011
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 80kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody.

Adminitratívna budovy fy. COLAS, Trnava, 2020
Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 40kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre vykurovanie a chladenie stropom

Budova Prešovskej univerzity, Prešov, 2020
Inštalácia 2 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 160kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody.

Rezidencia a administratívna budova BLUEMNTAL OFFICE a BLUMENTAL Rezidencia, Bratislava, 2016
Inštalácia 8 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 640kw s vnútorným výmenníkom AWS do vody. Využitie pre vykurovanie, chladenie a prípravu OPV pre bytový dom.

Kúpalisko Zelená Žaba, Trenčianske Teplice, 2015

Inštalácia 4 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 280kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre vykurovanie a chladenie.

Bytový dom Rúbanisko II, Lučenec, 2014

Inštalácia 2 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 2x30kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre vykurovanie a predohrev OPV.

Slovenská technická univerzita v Trnave, Budova CAMPUSU a výskumného centra, 2015

Inštalácia 17 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 1360kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre chladenie hlavných budov výskumu a campusu.

Administratívna budova a školiace centrum fy. WURTH, Pribilská, Bratislava, 2017

Inštalácia 2 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 120kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre vykurovanie a chladenie, vyvedenie zbytkového tepla pre ohrev OPV

M.Nešpora Prešov, 2012

Inštalácia 2 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 160kW s vnútorným výmenníkom AWS do vody pre vykurovanie a predohrev OPV

Skladová hala s administratívnym vstavkom, Trnava,2017

Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 60kW pre vykurovanie a chladenie v priamej expanzií s 23 vnútornými jednotkami.

Centrálna sídlisková kotolna v správe centrálneho zásobovateľa teplom, Ožvodíková, Dúbravka, Bratislava, 2018

Inštalácia 1 ks GHP AISIN TOYOTA o výkone 60kW pre prípravu predohriatej OPV, vyvedenie zbytkového tepla z motora.

A dalšie.....

Celkový objem inštalovaných zariadení GHP AISIN TOYOTA v SR do roku 2019 predstavuje

inštalovaný výkon viac ako 5,0 MW.

bottom of page