top of page

POUŽÍVANIE COOKIES

Cookies

Cookie na našich stránkach neslúžia na získavanie osobných údajov o užívateľoch, ale na rozlišovanie jednotlivých užívateľov pristupujúcich na stránky www.aisinheatpump.com.

Naše stránky obsahujú tiež Cookies tretích strán, ktoré nám slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní užívateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, nakoľko im identita užívateľa nie je známa (za predpokladu, že užívateľ nie je súčasne registrovaným užívateľom produktov takejto tretej strany, napr. Google).

V nastavení prehliadača môže užívateľ zakázať používanie Cookies, takáto voľba nebude mať vplyv na správne zobrazovanie stránok.

Pre zvýšenie zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Pre prípad pochybení, námietok či získavanie informácií ohľadne osobných údajov kontaktujte  zodpovednaosobagdpr (zavinac) yzamer.sk

bottom of page